Office Vibe

Сковано тяло, болки в гърба, неправилна стойка, недобро кръвообращение, отслабване на зрението, липса на мотивация, умора, вътрешна неудовлетвореност, стрес.

Често работещите в офис среда се оплакват от различни физически проблеми, емоционален дисбаланс и цялостен дискомфорт.

Това може да бъде променено, чрез изграждане на някои здравословни навици на работното място, чрез практиките на Йога, могат значително да се подобрят физическото здраве и емоционално-менталното състояние на работещите.

Ние, екипът на „Yoga Vibe”, Ви предлагаме обучение, което цели да запознае работещите, с основните елементи на здравословния начин на живот и ергономия на здравото „офис тяло“ /физическа ергономия/.

Обучението е разделено на базисен модул и два надграждащи модула, като всеки един е самостоятелно изграден, с фокус върху отделна група проблеми / общо здраве, физическо здраве, ментално – психическо здраве/. Всеки надграждащ модул дава специализирани знания и техники в сферата на физическо здраве и в сферата на емоционално-поведенчески модели на поведение и лична мотивация.

Обучението се провежда в избран модул или като цялостна програма от трите модула. Може да бъде като част от офис програма за здраве, корпоративна програма за подобряване качеството на работната среда или отделно събитие.

Основна полза за участниците в обучението:

Участниците в обучението ще получат още:

Основни насоки в обучението:

Времетраене и провеждане:
Всеки модул е с продължителност 2 часа.
Провеждане в офис или на избрано място.

За повече информация:
E-mail: home@yogavibe.net