Програми

На 29.09.2020 г. ЙОГА ВАЙБ ООД, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000.00лв., от които 8 500.00лв. европейско и 1500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.09.2020г.
Край: 29.12.2020г.

На 27.01.2021г. др ужеството ЙОГА ВАЙБ ООД, получи безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 21 916.00лв.

Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.