Семейни констелации

практически семинар

Семейни  констелации

Практически семинар със Семейни констелации

Семейните констелации представляват терапевтичен метод от сферата на системната работа. Отделният индивид се разглежда като част от по-голямото цяло – всеки човек е единица, съставляваща рождената система, от която произхожда.

Чрез Семейните констелации наблюдаваме как системата влияе на индивида, но същевременно отделния човек също влияе на системата. За да съществува – всяка система следва определени принципи и закони, наречени „Порядките на любовта“. Чрез метода Семейни констелации можем да изследваме дали тези принципи са в хармония, така че потокът на живота да може да протича нормално и естествено.

С помощта на Семейните констелации:

🔸 придобиваме по-дълбок и всеобхватен поглед върху картината на системата, към която принадлежим

🔸 диагностицираме дали има нарушения, заплитания и пречки пред това да можем да застанем на своето правилно „място“ в живота

🔸 свързваме се със силата и подкрепата, извиращи от рода ни

🔸 изследваме трудни или болезнени актуални теми, повтарящи се неработещи модели и поведения, от които човек иска да се освободи, като разбере техния генезис.

Темите, които най-често биват изследвани чрез метода Семейни констелации са:

Партньорски отношения – липса на дългосрочна връзка; паралелни връзки; често попадане на „неподходящ“ партньор; проблеми в самата връзка.

Професионална реализация и изобилие – неудовлетворение от работата, бърнаут, чувство на недооцененост; непрекъснато изтичане на приходи; трудност при установяване на финансова стабилност.

Здраве и физически симптоми – панически атаки и тревожност, хранителни разстройства, гинекологични проблеми; хронични болки или симптоми с неустановен характер; липса на енергия; пристрастявания към вещества или храни; трудност при забременяване.

Трудности в отношенията с рожденото семейство – проблемна връзка с майка/баща/брат/сестра; липса на комуникации с някой член на рожденото семейство; предизвикателства в общуването с родителите на партньора; проблемно поведение на дете.

 

 

Можете да участвате просто като наблюдател, като представител или да разгледате своя лична тема.

 

 

ВАЖНО! Ако искате да разгледате своя лична тема, е нужно да съберете значими факти от историята на своето семейство. За да се ориентирате какво е съществено – внимателно разгледайте следния въпросник:

https://www.mariailieva.eu/?page_id=3761

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

Кога: 27-ми август

Начало: 11:00 ч.

Край: 13:00 ч.

Къде: Yoga Vibe San Stefano

Вход за наблюдатели и представители: 20 лв.

Вход за поставяне на лична тема: 50 лв.

* Ще бъдат разгледани 2 лични теми

 

 

Ако искате да се запишете за разглеждане на вашата лична тема, предварително заявете своето присъствие на:

📧 home@yogavibe.net

💻 Лично съобщение на страницата тук

 

 

Повече информация за метода тук:

https://www.mariailieva.eu/?page_id=1551